Narzędzia:

Ustawa o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej

Dnia 17-01-2020 godz. 20:28:41

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 48 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2