Narzędzia:

Głosowania w dniu 10-04-2014 na 52. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 63
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 15:46:43 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Poprawka 1

2 15:47:13 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Poprawka 2

3 15:47:56 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Poprawka 3, 6

4 15:48:40 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Poprawka 5

5 15:49:14 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

6 15:51:04 nie głosował Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 15:52:14 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

8 15:53:44 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 5

9 15:54:06 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

10 15:54:28 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 4

11 15:55:03 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

12 15:55:29 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

13 15:55:54 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

14 15:56:21 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

15 15:56:41 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

16 15:58:57 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

17 15:59:31 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

18 16:00:06 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

19 16:00:38 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

20 16:01:22 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

21 16:01:53 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

22 16:02:13 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

23 16:03:00 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8, 13, 16

24 16:03:36 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9, 10

25 16:03:55 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

26 16:04:10 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

27 16:04:29 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

28 16:05:01 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

29 16:05:47 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17-19

30 16:06:07 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20

31 16:06:41 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

32 16:07:14 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

33 16:08:50 nie głosował Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

34 16:11:10 nie głosował Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

35 16:12:39 nie głosował Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Seulu dnia 21 czerwca 1991 roku, podpisanego w Seulu dnia 22 października 2013 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

36 16:16:07 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

37 16:17:28 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach

Poprawka 1, 6, 7

38 16:18:08 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach

Poprawka 2

39 16:18:39 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach

Poprawka 3

40 16:19:13 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach

Poprawka 5

41 16:19:40 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

42 16:20:40 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

43 16:22:09 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

44 16:22:25 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

45 16:22:42 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

46 16:22:57 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

47 16:23:11 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

48 16:23:27 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

49 16:23:51 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

50 16:24:18 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

51 16:24:34 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

52 16:24:52 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

53 16:25:15 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

54 16:26:23 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

55 16:27:22 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

56 16:29:10 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

57 16:30:03 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym

Poprawka 1

58 16:30:43 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym

Poprawka 2

59 16:31:18 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym

Poprawka 3

60 16:31:51 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

61 16:33:43 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

62 16:35:00 nie głosował Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2013 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

63 16:36:35 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Wniosek o przyjęcie projektu