Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 10-04-2014 godz. 16:26:23

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 52 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 20 Nie głosowało: 27