Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym

Dnia 10-04-2014 godz. 16:31:18

Poprawka 3

Za: 52 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 27