Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach

Dnia 10-04-2014 godz. 16:18:08

Poprawka 2

Za: 23 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 23