Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2013 r.

Dnia 10-04-2014 godz. 16:35:00

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 73 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 27