Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Dnia 10-04-2014 godz. 15:46:43

Poprawka 1

Za: 28 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 26