Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Dnia 10-04-2014 godz. 16:01:22

Poprawka 5

Za: 8 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 14 Nie głosowało: 22