Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Dnia 10-04-2014 godz. 15:47:56

Poprawka 3, 6

Za: 71 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 23