Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym

Dnia 10-04-2014 godz. 16:29:10

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 1 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 27