Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach

Dnia 10-04-2014 godz. 16:17:28

Poprawka 1, 6, 7

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 22
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 54 53 0 1 8
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 30 20 20 0 0 10
Koło Senatorów Niezależnych 4 1 1 0 0 3
Senatorowie niezrzeszeni 2 2 2 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 1 1 0 0 1