Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach

Dnia 10-04-2014 godz. 16:16:07

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 0 Przeciw: 75 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 24