Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Dnia 10-04-2014 godz. 15:59:31

Poprawka 2

Za: 3 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 15 Nie głosowało: 22