Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 10-04-2014 godz. 15:55:54

Poprawka 8

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 54 54 0 0 8
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 30 18 18 0 0 12
Koło Senatorów Niezależnych 4 1 1 0 0 3
Senatorowie niezrzeszeni 2 2 2 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 1 1 0 0 1