Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Dnia 10-04-2014 godz. 16:00:38

Poprawka 4

Za: 0 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 16 Nie głosowało: 22
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 54 0 54 0 8
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 30 20 0 6 14 10
Koło Senatorów Niezależnych 4 1 0 1 0 3
Senatorowie niezrzeszeni 2 2 0 0 2 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 1 0 1 0 1