Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach

Dnia 10-04-2014 godz. 16:19:40

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 53 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 52 51 1 0 10
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 30 19 0 19 0 11
Koło Senatorów Niezależnych 4 1 1 0 0 3
Senatorowie niezrzeszeni 2 2 0 2 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 1 1 0 0 1