Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach

Dnia 10-04-2014 godz. 16:19:13

Poprawka 5

Za: 22 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 23
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 53 0 52 1 9
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 30 20 20 0 0 10
Koło Senatorów Niezależnych 4 1 0 1 0 3
Senatorowie niezrzeszeni 2 2 2 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 1 0 1 0 1