Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim

Dnia 10-04-2014 godz. 16:27:22

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 14 Nie głosowało: 28