Narzędzia:

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dnia 10-04-2014 godz. 15:51:04

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 74 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 24
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 54 53 1 0 8
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 30 18 18 0 0 12
Koło Senatorów Niezależnych 4 1 0 0 1 3
Senatorowie niezrzeszeni 2 2 2 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 1 1 0 0 1