Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Dnia 10-04-2014 godz. 16:36:35

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 68 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 30