Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Dnia 10-04-2014 godz. 15:52:14

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 56 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 54 54 0 0 8
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 30 20 0 20 0 10
Koło Senatorów Niezależnych 4 1 1 0 0 3
Senatorowie niezrzeszeni 2 2 0 2 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 1 1 0 0 1