Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Dnia 10-04-2014 godz. 15:47:13

Poprawka 2

Za: 23 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 54 1 53 0 8
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 30 19 19 0 0 11
Koło Senatorów Niezależnych 4 1 1 0 0 3
Senatorowie niezrzeszeni 2 2 2 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 1 0 1 0 1