Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Dnia 10-04-2014 godz. 16:33:43

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 50 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 27