Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Dnia 10-04-2014 godz. 15:58:57

Poprawka 1

Za: 15 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 11 Nie głosowało: 22