Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Dnia 10-04-2014 godz. 15:48:40

Poprawka 5

Za: 22 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 24
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 53 1 52 0 9
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 30 19 19 0 0 11
Koło Senatorów Niezależnych 4 1 0 0 1 3
Senatorowie niezrzeszeni 2 2 2 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 1 0 1 0 1