Narzędzia:

Dnia 25-11-2020 godz. 11:54:30

Za: 46 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3