Narzędzia:

Dnia 25-11-2020 godz. 11:24:11

Za: 57 Przeciw: 9 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 6