Narzędzia:

Dnia 25-11-2020 godz. 11:35:01

Za: 50 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3