Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Dnia 25-11-2020 godz. 17:37:18

Poprawka 1, 3

Za: 48 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2