Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Dnia 25-11-2020 godz. 17:39:21

Poprawka 5

Za: 48 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 1