Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Dnia 25-11-2020 godz. 17:38:05

Poprawka 2

Za: 91 Przeciw: 5 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 2