Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Dnia 25-11-2020 godz. 17:40:56

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 49 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3