Narzędzia:

Dnia 25-11-2020 godz. 11:44:45

Za: 52 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4