Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Dnia 25-11-2020 godz. 17:38:43

Poprawka 4

Za: 46 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2