Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Dnia 25-11-2020 godz. 17:40:08

Poprawka 6

Za: 94 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 2