Narzędzia:

Głosowania w dniu 30-01-2014 na 48. posiedzeniu Senatu

Za: 25 Przeciw: 6 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
5 16:01:53 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (druk nr 539)

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

6 16:02:55 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (druk nr 538)

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 16:06:52 przeciw Ustawa o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o odrzucenie ustawy

8 16:07:33 przeciw Ustawa o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 1

9 16:08:00 za Ustawa o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 2

10 16:08:40 za Ustawa o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 4

11 16:09:27 przeciw Ustawa o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 6

12 16:09:50 za Ustawa o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

13 16:11:05 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Poprawka

14 16:11:24 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

15 16:12:31 za Ustawa o ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy unijnej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 zgodnie z umową o partnerstwie AKP-UE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, sporządzonej w Luksemburgu i w Brukseli, odpowiednio dnia 24 i 26 czerwca 2013 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

16 16:18:54 za Ustawa o zmianie ustawy o lasach.

Wniosek o odrzucenie ustawy

17 16:19:28 za Ustawa o zmianie ustawy o lasach.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

18 16:26:40 za Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

19 16:27:41 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej

Wniosek o przyjęcie projektu

20 16:28:55 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Wniosek o przyjęcie projektu

21 16:33:41 za Drugie czytanie projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Poprawka 1, 23

22 16:34:05 za Drugie czytanie projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Poprawka 2

23 16:34:30 za Drugie czytanie projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Poprawka 3, 6, 10

24 16:35:05 za Drugie czytanie projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Poprawka 4, 7, 22

25 16:35:24 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Poprawka 5, 13, 14, 19

26 16:35:48 za Drugie czytanie projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Poprawka 8

27 16:36:06 za Drugie czytanie projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Poprawka 9, 12, 20

28 16:36:29 za Drugie czytanie projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Poprawka 11

29 16:36:49 za Drugie czytanie projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Poprawka 15

30 16:37:12 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Poprawka 16, 17

31 16:37:32 za Drugie czytanie projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Poprawka 18

32 16:37:49 za Drugie czytanie projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Poprawka 21

33 16:38:16 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Poprawka 24

34 16:38:49 za Drugie czytanie projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

35 16:40:02 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin

Wniosek o przyjęcie projektu