Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Dnia 30-01-2014 godz. 16:35:05

Poprawka 4, 7, 22

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19