Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o lasach.

Dnia 30-01-2014 godz. 16:18:54

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 25 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21