Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Dnia 30-01-2014 godz. 16:37:32

Poprawka 18

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19