Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Dnia 30-01-2014 godz. 16:37:12

Poprawka 16, 17

Za: 3 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 19