Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Dnia 30-01-2014 godz. 16:37:49

Poprawka 21

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21