Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Dnia 30-01-2014 godz. 16:11:24

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21