Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dnia 30-01-2014 godz. 16:26:40

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 56 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19