Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Dnia 30-01-2014 godz. 16:35:24

Poprawka 5, 13, 14, 19

Za: 26 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 19