Narzędzia:

Ustawa o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 30-01-2014 godz. 16:09:27

Poprawka 6

Za: 22 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 21