Narzędzia:

Ustawa o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 30-01-2014 godz. 16:07:33

Poprawka 1

Za: 22 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 21