Narzędzia:

Ustawa o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 30-01-2014 godz. 16:08:00

Poprawka 2

Za: 55 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 22 Nie głosowało: 22