Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Dnia 30-01-2014 godz. 16:01:53

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25