Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Dnia 30-01-2014 godz. 16:38:16

Poprawka 24

Za: 26 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19