Narzędzia:

Ustawa o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 30-01-2014 godz. 16:06:52

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 21 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 23